Waar staat Emmaus voor?

Mensen die dakloos zijn geworden of een plek missen om zich thuis te voelen, kunnen bij woon- en werkgemeenschappen van Emmaus terecht. Zij wonen en werken daar samen in o.a. een eigen kringloopbedrijf met idealisten. Ieders inbreng is belangrijk. Zij voorzien samen in hun eigen levensonderhoud. Door deze financiële onafhankelijkheid kan Emmaus haar eigen koers varen, los van politieke- en modegrillen.

Emmaus werkt in heel Nederland vanuit zeven kernwaarden:

1. Samen sterker

Voor Emmaus is de opdracht om anderen steun te geven net zo belangrijk als het recht om steun te krijgen. Help mee en ander te helpen; misschien heb je er zelf ook iets aan!

2. Praktisch idealisme

Emmaus is een organisatie van mensen die actief strijden tegen sociaal onrecht. Waar nood of onrecht is, grijp je zelf in.

3. Zelfredzaam en ongebonden

Emmaus verdient haar eigen geld en beslist op basis van haar eigen afwegingen. Emmaus is niet gebonden aan een levensovertuiging of religie. Je hebt de regie over je eigen leven.

4. Solidair met kwetsbaren

Abbé Piere (de grondlegger van Emmaus) koos voor directe steun aan de meest kwetsbaren in de samenleving door zijn leven te delen en te strijden tegen armoede. Samen wonen, samen werken en samen delen zijn onze basis.

5. Woon- en/of werkgemeenschappen

Emmaus vormt gemeenschappen (zelfstandige rechtspersonen). Iedereen die een bijdrage wil leveren aan een gemeenschap is er welkom.

6. Open en veilig

De gemeenschappen staan open voor mensen die uit nood of vrije wil aankloppen. Emmaus ondersteunt op transparante wijze leden uit de gemeenschap op weg naar hun eigen zelfstandigheid. Je vindt bij Emmaus een (tijdelijke) plek in de luwte, waar je op adem kunt komen.

7. Waarde teruggeven aan mens en material

Iedereen heft recht op een plek om te wonen, te werken en mensen om zich heen te hebben, in een omgeving die duurzaam wordt beheerd. Je hebt respect voor een ander en je omgeving.

Meer weten over Emmaus? Zie www.emmaus.nl