WWEN is een samenwerkingsverband tussen drie woon- en werkgemeenschappen: Emmaus Langeweg,  Domstad (Utrecht) en Haarzuilens. De WWEN slaat nieuwe wegen in met het doel de kwaliteit van onze woon- en werkgemeenschappen te behouden en verbeteren.

De WWEN experimenteert bijvoorbeeld met woonvormen (meer privé ruimte voor kerngroepleden), arbeidsvoorwaarden (wat is passend anno 2017?) en naast kringloop met alternatieve bronnen van inkomsten (bijvoorbeeld lichte horeca). Daarnaast ondersteunt de WWEN nieuwe initiatieven voor woon- en werkgemeenschappen.

WWEN werd mede mogelijk gemaakt door SKANfonds en PIN.

Voor het uitvoeren van onze werkzaamheden bouwt de WWEN een netwerk op van mensen en organisaties die zich kunnen vinden in onze doelstellingen en werkwijze en daar (zo mogelijk) vrijwillig een bijdrage aan willen leveren. Meer weten over dit netwerk?