WWEN is een samenwerkingsverband in 2010 opgericht door een aantal  Emmaus woon- werkgemeenschappen. Sinds 2018 is zij een onderdeel van het samenwerkingsverband van alle Emmausgroepen in Nedeland: de Federatie Emmaus Nederland.

De WWEN slaat nieuwe wegen in met het doel de kwaliteit van onze woon- en werkgemeenschappen te behouden en verbeteren.

De WWEN experimenteert bijvoorbeeld met woonvormen (meer privé ruimte voor kerngroepleden), arbeidsvoorwaarden (wat is passend anno 2018?) en naast kringloop met alternatieve bronnen van inkomsten (bijvoorbeeld lichte horeca). Daarnaast ondersteunt de WWEN nieuwe initiatieven voor woon- en werkgemeenschappen.

WWEN werd mede mogelijk gemaakt door SKANfonds en PIN.

Voor het uitvoeren van onze werkzaamheden bouwt de WWEN een netwerk op van mensen en organisaties die zich kunnen vinden in onze doelstellingen en werkwijze en daar (zo mogelijk) vrijwillig een bijdrage aan willen leveren.