Kennis en ervaring met ons delen?

Voor het uitvoeren van onze werkzaamheden bouwt de WWEN een netwerk op van mensen en organisaties die zich kunnen vinden in onze doelstellingen en werkwijze en daar (zo mogelijk) vrijwillig een bijdrage aan willen leveren. 

Meer informatie, concrete tips of zelf aanmelden? Neem contact op met  via info@spam-protectwerkenenwonenbijemmaus.nl