Emmaus Haarzuilens

In het pittoreske Haarzuilens op het grondgebied van Kasteel De Haar is Emmaus Haarzuilens, een woon- en werkgemeenschap, gevestigd. De woongroep biedt plaats aan maximaal veertien bewoners. Daarnaast ontvangt de woongroep regelmatig gasten die enige tijd meewonen en meewerken. Voor alle bewoners geldt, dat zij op basis van gelijkwaardigheid deelnemen aan het leven in de woongroep en het werk in het kringloopbedrijf. Zij zijn verzekerd van kost en inwoning en ontvangen iedere week een vast bedrag aan zakgeld.

De leeftijd van de bewoners loopt uiteen van achttien tot over de vijfenzestig jaar. Dat is wezenlijk anders dan bij het ontstaan van Emmaus Haarzuilens zo'n zestig jaar geleden. Toen waren het voornamelijk oudere dak- en thuislozen die de Emmaus-leefgemeenschap vormden.

Mensen die in de woon- enwerkgemeenschap willen leven melden zichzelf aan of komen na bemiddeling van een hulpverlenende instantie in contact met Emmaus. Met iedereen wordt eerst een kennismakingsgesprek gehouden. Na een proeftijd bekijken oude- en nieuwe bewoners of iemand wil en kan blijven. Voor sommige bewoners is Emmaus een levensvervulling, anderen vertrekken na een paar maanden of enkele jaren naar elders.

Kringloopbedrijvigheid

Het middel van bestaan van Emmaus Haarzuilens is de kringloopbedrijvigheid. Jaarlijks haalt Emmaus Haarzuilens bij meer dan 4.000 adressen in Utrecht en een aantal omliggende gemeenten goederen op. Deze 'welvaartsresten' worden gesorteerd en verkocht en krijgen daarmee een tweede leven. Het gaat om: meubels, 'wit- en bruingoed' (geluidsapparatuur, wasmachines, fornuizen, enzovoort), boeken, kleding, schilderijen en klein huisraad als vaatwerk, porselein en beeldjes.

Deze artikelen zijn te koop op de wekelijkse kringloopmarkt in Haarzuilens. Gekochte (grotere) goederen kunnen tegen een redelijke vergoeding worden thuisbezorgd. Materiaal dat niet meer bruikbaar is, wordt gesorteerd en afgeleverd bij verwerkende bedrijven. Dit geldt o.a. voor kleding, papier en metalen, elektronische apparaten en glas.

Door haar manier van leven en werken wil Emmaus laten zien dat het ook anders kan. Emmaus wil een stem laten horen tegen overproductie, overconsumptie, verspilling en milieuverontreiniging. Daarnaast wil Emmaus nieuwe kansen bieden aan mensen die in de problemen zijn geraakt.  Bovendien zijn goederen die verkocht worden betaalbaarder voor mensen met een laag inkomen.

Emmaus Haarzuilens is lid van de BKN, de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland.